Trafikalt grunnkurs

Vågen Trafikkskole

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er det grunnleggende kurset som må gjennomføres før du kan begynne å øvelseskjøre.

Det trafikale grunnkurset går over 5 kvelder. 3 kvelder med teori. 1 kveld med plikter ved trafikkuhell, førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke i Trafikksikkerhetshallen og 1 kveld med Trafikant i mørket(mørkekjøring). For å få lov til øvelseskjøre mellom 1. november og 15. mars må du ha gjennomført mørkekjøringen. Om våren og sommeren avholdes det ikke mørkekjøring. Du får da et trafikalt grunnkurs bevis etter å ha deltatt på trafikalt grunnkurs og førstehjelp som er gyldig frem til 1. november samme år. Vi tar kontakt for påmelding til mørkekjøring når det nærmer seg. Etter å ha fullført trafikalt grunnkurs vil du få tilsendt ditt trafikale grunnkurs bevis som blir utstedt av Stavanger Trafikkstasjon. Dette kommer i posten ca. 1-2 uke etter deltakelsen. Hvis du ikke klarer å vente så lenge kan du også finne et digitalt bevis ved å logge deg inn her.
For å starte med det trafikale grunnkurset må du være fylt 15 år.

Er du over 25 år? Da er du fritatt for trafikalt grunnkurs, utenom mørkekjøring og førstehjelp, og kan øvelseskjøre uten øvelseskjøringsbevis.Du må bare avlegge begge kursene før førerprøven.

Ta kontakt

Adresse

Holbergs gate 27

4306 Sandnes

516 60 027

post@vaagentrafikkskole.no

Messenger